<div class="pbs-main-wrapper"><p><img decoding="async" src="https://qrcode.in.th/wp-content/uploads/2021/08/2.jpg" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"/>ข้อดีของการใช้ QR Code EP.1 Qr code generator</p> <p>ในยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีหน้าที่มากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั้น ความสบายสบาย ความรวดเร็ว รวมทั้งความล้ำยุคต่างๆก็มีเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งการทำให้เทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่เก่าๆอะไรบางอย่างนั้นถูกแทนที่ ปรับปรุง หรือหายไปเลยก็ว่าได้นะครับ ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของแฟลชไดรฟ์ที่ตอบแทนฟลอปปี้ดิสก์หรือที่พวกเราเรียกกันอย่างชินปากว่า แผ่นดิสก์</p> <p>นั่นแหละนะครับ จนเจ้าฟลอปปี้ดิสก์นั้นหายไปจากสารบบในตอนนี้ หรือจะเป็นเทปวิดีโอที่ถูกแทนที่ด้วยซีดีที่มีขนาด...